Το σκίτσο δεν αφορά την Ελλάδα. Στην χώρα αυτή δουλεύουν όλα ρολόι!

Vorher

Nächstes