Αν τα τείχη ήταν εγγύηση η ανατολική Γερμανία θα υπήρχε ακόμα.

Vorher

Nächstes